Kontakty

Kontakt

Múzeum regionálnej kultúry – Mariaška
Spišský Hrušov 216, 053 63 Spišský Hrušov
Zriaďovateľ Obec Spišský Hrušov

Spišský Hrušov 216 (obecný úrad)
053 63
Okres Spišská Nová Ves, Slovensko
0911 592 122
0911 222 514

Technicky zabezpečuje: PRO3M s. r. o. Duklianska 1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves
tel. 0915944173, email: info@pro3m.sk